Gnosjö Rörledningsaffär AB
Järnvägsgatan 35
335 32 Gnosjö
Tel. 0370-33 22 90
info@gnosjoror.se

Expert på VVS-installationer sedan 1935.

Värm upp din fastighet med solenergi.

Solvärme

- Vi säljer och installerar solvärmeanläggningar som klarar boverkets krav.

Intresset för solvärme ökar

Med ökade miljöproblem och stigande energipriser blir solenergi allt viktigare. Sedan slutet av 90-talet har intresset för förnybara energislag ökat kraftigt. Solenergi blir allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare samt energibolag. En solenergianläggning har inte någon driftskostnad att ta hänsyn till och energipriset bestäms därför av kapitalkostnaden.

Solenergi är miljövänligt och kan sänka dina värmekostnader. Till skillnad från andra energislag har solenergi endast en fast kostnad under avskrivningstiden och är oberoende av energiprisändringar. När anläggningen är betald är solenergi helt gratis.

Stöd från Energimyndigheten

Du kan få stöd från Energimyndigheten för att installera solvärme. För att få stöd krävs det att panelerna (solcellerna) är testade och att de uppfyller boverkets krav. I det stora urvalet av solvärmeleverantörer har vi valt att installera ett par fabrikat.

Här kan du läsa mer om olika stöd för solvärme från Energimyndigheten.

Offert

Kontakta oss för en kostnadsfri offert på solvärme till ditt hus.

Solenergi IVT

Illustration:IVT Värempumpar